Referenties

Deze organisaties hebben naar tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van MH Development.

“Teambegeleiding draagt bij aan optimaal functionerend dagelijks bestuur van ZGT Oncologie.”

Bij TMZ worden alle generaties gehoord én zorgt generatiemanagement voor beter onderling begrip. Heel belangrijk, want de nieuwe generatie is hard nodig voor de toekomst.

“Leiderschapsprogramma geeft leidinggevenden meer bagage om werknemers te laten floreren.”

“‘Onze missie is meer dan geslaagd. Gaandeweg het ontwikkeltraject ontstond steeds meer ruimte voor nieuwe dingen. Vanaf dat moment is Yxion echt goed gaan lopen.”

“Dit Leadership Development Program was verrassend praktisch ingericht met naast theoretische uitleg vooral veel oefenen. Terugkijkend zat ’t succes in drie dingen: de gedegen voorbereiding (inclusief assessment), de kwaliteit van de opleiding zelf en het feit dat tussen de modules tijd was het geleerde in de praktijk te brengen via huiswerkopdrachten.”

Trotse samenwerkingen