Klantcase: ZGT Oncologie

Teambegeleiding draagt bij aan optimaal functionerend dagelijks bestuur van ZGT Oncologie

De oncologische zorg in de regio kwalitatief goed op de kaart én aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen in de zorg? Het is een uitdagende, maar ook een haalbare taak vindt Barbara vanuit haar rol als Programmamanager oncologie binnen het ZGT (Ziekenhuisgroep Twente). Met het dagelijks bestuur van de oncologie werd besloten om MH Development te benaderen voor coaching om het teamproces en de onderlinge samenwerking te optimaliseren. Hieronder vertelt Barbara hoe die coaching is verlopen en wat de ervaringen zijn.

Met z’n vieren sterker dan ieder apart

‘Onze vraag was: Hoe zorgen we ervoor dat we met z’n vieren sterker zijn dan ieder apart? MH Development stelde teambegeleiding voor. Dan kom je drie keer per jaar bij elkaar om de onderlinge samenwerking en de geboekte resultaten tegen het licht te houden en vervolgens richting te geven aan de komende periode. De eerste sessie had overigens een andere invulling. We begonnen met vragenlijsten om ons eigen profiel in beeld te brengen. Dat was een mooie start. De vragen gingen over drijfveren, maar ook over wie je privé bent. Daarna begrepen we elkaar nog beter.

Elke sessie die daarop volgde, startten we met reflectie, met name naar elkaar. Je kunt je voorstellen dat sommigen vragen wat ongemakkelijk zijn om te stellen, zoals Waarom heb jij niet gedaan wat we hadden afgesproken? Maar zulke vragen zijn wel heel waardevol. Niet als wijzende vinger, maar om ervan te leren. Op die momenten was het extra prettig dat Marleen ze stelde. Dat deed ze op een hele ontspannen manier. Zij zette ons elke sessie opnieuw even stil door de juiste vragen te stellen.’

Merkbare verbetering

‘We zijn als team echt gegroeid omdat we elkaar veel beter hebben leren kennen’, concludeert Barbara. ‘We weten van elkaars normen en waarden en valkuilen, we kennen elkaars professionele kant en weten wat we persoonlijk belangrijk vinden Als team zijn we mede daardoor voorbereid op de huidige landelijke ontwikkelingen en op die nog gaan komen. Daar hebben we bovendien onze bestuurders goed in mee kunnen nemen, gaven zij aan. Een mooi compliment én reden om door te gaan met deze teambegeleiding. Mensen denken vaak dat je alleen voor coaching kiest als je het zelf niet kan. Maar zo is het niet. Wij ervaren de teambegeleiding alle vier als een cadeautje en sluiten elke sessie opnieuw geïnspireerd en enthousiast af.’

Ook benieuwd wat teambegeleiding kan doen voor jouw team of afdeling? Neem contact met ons op!