Teambegeleiding

MH Teambegeleiding

Een bewezen aanpak op maat

Een goed werkend team is goud waard! Maar helaas bestaat er geen vast recept voor teamontwikkeling: elk team is immers uniek en heeft andere behoeften. Toch kennen wij door onze ervaring in het begeleiden van teams (MT en afdelingen) de gemeenschappelijke delers van succesvolle teams.

Teambegeleiding op maat

Geen enkel team is hetzelfde. MH Development ontwikkelt daarom voor elk vraagstuk een teambegeleidingsprogramma dat aansluit op de kenmerken van jouw organisatie en team. Wij zien en horen in de praktijk dat leidinggevenden en hun teams vaak voor dezelfde uitdagingen komen te staan. De meest effectieve manier om met teams in gesprek te gaan en te zorgen voor beter resultaat, hebben wij daarom geselecteerd. In een kennismakingsgesprek bespreken we de uitdagingen van het team en zoomen we in op de vraag. We nemen je mee in de mogelijkheden die wij bieden en adviseren díe programmaonderdelen te kiezen die een positieve en effectieve bijdragen leveren aan samenwerking. We stellen gezamenlijk een teambegeleidingsprogramma op maat vast. Wij begeleiden afdelingen en MT's in verschillende sectoren zoals de zorg, ICT, onderwijs, woningbouwcorporaties, maakindustrie en veiligheidsregio's.

 

Wat levert teambegeleiding op?

Zelfinzicht is key! Onze teambegeleiding wordt daarom veelal gestart met Insights Discovery: laat mensen het allerbeste uit zichzelf halen door hun zelfinzicht te vergroten. Leer ze onderlinge verschillen te waarderen en benutten en creëer een werkomgeving waarin iedereen werkgelukkig én productief kan zijn.

Een geolied team en professionele samenwerking is het doel! Tijdens de teamsessies hanteren wij daarom naast Insights Discovery de Piramide van Lencioni als onderlegger. In een gezond en sterk team:

   • Zijn de teamleden gefocust op resultaten van het team als geheel (resultaten)
   • Nemen teamleden verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken (verantwoordelijkheid)
   • Maakt het team afspraken en besluiten waaraan iedereen zich committeert (commitment)
   • Hebben teamleden geregeld productieve conflicten over belangrijke kwesties (ruimte voor conflict)
   • Vertrouwen teamleden elkaar en durven ze zich kwetsbaar op te stellen (vertrouwen)

Onze visie op teambegeleiding

Bij de uitvoering van onze teambegeleiding zorgen we voor een goede balans tussen scherpte en plezier. We raken de kern, houden het praktisch en toepasbaar. We confronteren en maken concrete stappen. Na afloop gaat iedereen - met hernieuwde energie en vertrouwen - als sterker team aan het werk.