Leiderschapsprogramma’s

Leadership Development-programma

Leadership Development-programma (in-company)

De echte verandering begint bij het management. Want goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld helaas ook. Je wilt een switch maken. Nee, je moet een switch maken. Van controleren naar vertrouwen geven. Van bepalen naar kaders stellen. Van hiërarchisch naar coachend leidinggeven. Van overnemen naar faciliterend optreden. En van taken delegeren naar verantwoordelijkheden delegeren. hiervoor hebben wij een Leadership Development-programma ontwikkeld.

Je kunt op elk gewenst niveau een programma volgen: voor de directie, het management of de teamleiders. En dan kun je ook nog kiezen voor verschillende typen programma’s met een doorlooptijd van 4, 6 of 9 maanden. Elk Leadership Development-programma is opgebouwd uit de volgende drie perspectieven: Ik, Team en Organisatie.

 

Wat je ontdekt als je het Leadership Development-programma volgt:

  • Op welke manier je verbinding creëert tussen leidinggevenden onderling, zodat ze elkaar sneller vinden en muren en eilanden verdwijnen.
  • Wat ervoor nodig is om een organisatiecultuur te creëren die veranderingen omarmt en wendbaar is wanneer de markt hierom vraagt.
  • Hoe je leidinggevenden klaarstoomt voor hun volgende positie in de organisatie: van teamleider naar manager of van manager naar directielid.
  • Hoe werkplezier en motivatie sterk wordt beïnvloed door de manier waarop je leidinggevenden met hun team en medewerkers omgaan. People don’t leave their organization, they leave their bosses.
  • Wat de gewenste leiderschapsstijl is om de talenten voor je organisatie te behouden en te laten doorgroeien.
  • Hoe je met de juiste leiderschapsstijl de medewerkerstevredenheid vergroot en je ziekteverzuim verlaagt.
  • Hoe jij je organisatie verandert in een snelkookpan van vooruitgang door de onderlinge verbondenheid te vergroten om zo gewenste veranderingen in versneld tempo door te voeren.