Efficiënter leidinggeven

Speciaal voor teamleiders

Ontwikkelen van leiderschapsgedrag met een focus op de basisvaardigheden van het leidinggeven. Als je deze soft skills onder de knie hebt, is het leidinggeven effectiever en plezieriger. We hebben de 6 meest voorkomende en gevraagde basisvaardigheden geselecteerd, die voor elke manager helpend zijn.

Inhoud programma

De 6 meest gevraagde en belangrijkste basis leiderschapsvaardigheden bieden wij aan:

  1. Het goede gesprek voeren
  2. Coachend leidinggeven
  3. Beinvloeden & overtuigen
  4. Omgaan met weerstand
  5. Sturend leidinggeven (situationeel)
  6. Delegeren

In company

Samen met de opdrachtgever bepalen we welke trainingsonderwerpen (veelal 3 van de 6 leiderschapsvaardigheden) het meest actueel en relevant zijn. 

Zelfinzicht is key!

Middels een video-assessment (webcamtest) krijgen deelnemers een concreet beeld bij hun voorkeurstijl in leiderschap en waar de ontwikkelfocus ligt.

Praktisch en met plezier

We focussen ons op trainen met de methode van Karin de Galan. Deelnemers ervaren vertrouwen, zien meteen resultaat, zijn positief en gemotiveerd. De volgende dag kunnen zij direct het nieuw aangeleerde gedrag in de praktijk toepassen. We werken met ervaren trainers en kleine groepen van 8-10 deelnemers.

Een leiderschapsprogramma bevat – naast de trainingsdagen en terugkomochtenden – ook andere onderdelen. We lichten deze graag toe tijdens een gesprek. Hieronder een voorbeeld van een leiderschapsprogramma.

“Ik vind de samenhang tussen theorie en praktijk heel zorgvuldig op elkaar afgestemd. Even een kort theoretisch kader schetsen en dan zo snel mogelijk toepassen. Daarnaast vind ik dat de trainer een sfeer wist te creëren waarbinnen iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen.”