Insights Discovery

Leiderschap in context: ik, mijn team en de organisatie

Om als leidinggevende een werkomgeving te creëren die bloeit van creativiteit, vernieuwing en productiviteit is het belangrijk de individuen in je team inzicht te geven in zichzelf. Vanuit dit zelfinzicht ontstaat namelijk ruimte om te kunnen verbinden met je collega’s en gemakkelijker op elkaar af te stemmen. Belangrijke waarden voor een succesvolle samenwerking dus!

 

Insights Discovery: inzichten die blijven hangen

Insights Discovery is een simpel en ontvankelijk kleurenmodel waarmee inzichten over jezelf en anderen verkregen worden die makkelijk te onthouden zijn. Door de eenvoud van het model kunnen de verkregen inzichten ook toegepast worden in iemands dagelijks leven. Dat kan van grote waarde zijn op cruciale momenten waarbij sprake is van conflict, nieuwe teamdynamiek of veranderingen in leiderschap. Maar ook de alledaagse samenwerking, communicatie en teameffectiviteit krijgen een boost door het inzetten van Insights.

 

Hoe werkt het?

Insights Discovery werkt met vier kleuren: helder blauw, vurig rood, zacht groen en stralend geel. Deze kleuren staan voor bepaalde gedragskenmerken die iedereen in een unieke combinatie in zich heeft. Door het invullen van de Insights Discovery vragenlijst blijkt welke gedragskenmerken, oftewel kleur, iemand het vaakst laat zien. Er ontstaat  een persoonlijk profiel. Op basis hiervan krijgen mensen inzicht in hun eigen en elkaars unieke sterke punten en valkuilen waardoor betere communicatie ontstaat en mensen elkaar meer kunnen waarderen om wie ze zijn. Er ontstaat een betere samenwerking en mensen voelen zich gemotiveerder en meer betrokken; zowel als individueel persoon als in een (leidinggevende) rol binnen een team.

De verschillende kleuren

Vurig rood

Vurig Rood is een sturende en resultaatgerichte kleur. Mensen die veel rood gebruiken laten vaak sterke vastberadenheid en doorzettingsvermogen zien waarmee ze invloed hebben op anderen om hen heen.

Stralend geel

Mensen die een voorkeur hebben voor geel zijn vaak enthousiast en kunnen genieten van de aanwezigheid van anderen. Ze vinden het fijn om overal bij betrokken te worden.

Zacht groen

Mensen die deze kleur veel gebruiken zetten alles in het daglicht van hun persoonlijke waarden en normen. Ze staan veel stil bij wat voor hen belangrijk is en hechten veel waarde aan harmonie en veelbetekenende relaties.

Helder blauw

Mensen met een voorkeur voor helder blauw willen de wereld om hen heen begrijpen. Voordat ze een beslissing nemen vinden ze het belangrijk te beschikken over juiste en volledige informatie.

 

Door te kiezen voor een reis met Insights Discovery, investeer je in je mensen en geef je je medewerkers gereedschap in handen om beter met elkaar samen te werken.Wij maken graag gebruik van deze tool, aangezien Insights goed past bij onze waarderende kijk op wat er al is binnen teams. Het draagt bij aan het beter (h)erkennen van onderlinge verschillen en elkaar waarderen. Teams ontwikkelen een gezamenlijke taal en leren elkaar nog beter kennen.