Klantcase: Brandweer Gelderland-Midden

Brandweer Gelderland-Midden houdt zich in de regio bezig met het voorkomen van brand en het bestrijden ervan. Andere taken zijn het bieden van hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, rampenbestrijding, het redden van mensen en dieren, en het geven van voorlichting en advies over brandveiligheid. Daarnaast houden zij zich bezig met crisisbeheersing en risicobeheersing. Dit alles doen ze met 280 fulltime medewerkers en 800 vrijwilligers vanuit 41 kazernes, verspreid over de regio. Brandweer Gelderland-Midden kent drie hoofdstructuren, te weten Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Operationele Voorbereiding. Hier heb je dan natuurlijk goede team management voor nodig om het allemaal soepel te laten lopen.

Hoe draagt MH Development bij aan deze ontwikkeling?

Robert: “We hebben eerst Buro Schuite via een Talentmeting laten onderzoeken wat er voor onze mensen nodig is om over de juiste vaardigheden te beschikken. Op basis van die uitkomsten heeft MH Development een ontwikkeltraject opgesteld zodat de vakbekwaamheid van onze medewerkers past bij de nieuwe rol binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Inmiddels is het eerste deel afgerond en heeft de hele afdeling zich ontwikkeld op het vlak van gesprekstechnieken, overtuigen & beïnvloeden, onderhandelen en proactief netwerken.”

Wat vonden de medewerkers van dit ontwikkeltraject voor team management?

Charles Hasselaar is medewerker Risicobeheersing en ploegcommandant. Over de vier trainingsdagen zegt hij: “Dat we na de eerste trainingsdag gelijk een persoonlijk ontwikkelplan moesten opstellen, was wel even spannend. Want hoezo moet ik dat daar met iedereen delen? Maar die ontwikkeldagen waren supergoed. Persoonlijk ook. We werken met drie verschillende teams, maar tijdens die dagen zaten we allemaal door elkaar. Je leert elkaar daardoor beter kennen. Ik kijk nu anders naar collega’s dan voorheen omdat ik ze nu beter begrijp. Dat is een mooi bijeffect. We hebben heel veel gelachen en veel geleerd.”

Belinda Abbing, teamassistente van de afdeling Risicobeheersing nam ook deel aan de opleidingsdagen. “De training was een logisch vervolg op de Talentmeting. De sfeer in de groep was heel gemoedelijk; er was echt vertrouwen. Ik heb dingen verteld, die ik nog nooit verteld heb. Onze trainer, Nelyandra, deed het ook op een leuke manier. Die wist je echt te motiveren om een bepaalde techniek uit te proberen in de groep.”

Hoe kijk je terug op het traject?

Robert: “Nelyandra en Koen wisten elkaar goed te vinden. Kijk, als je iemand die niet voor de groep durft te staan zover krijgt dat die zich als eerste meldt om iets plenair te presenteren, dan heb je wel iets goed gedaan! Nelyandra is bovendien een pure persoonlijkheid. Daar zit authenticiteit in. Ik vind dat een belangrijke eigenschap bij een trainer.”

Ook teammanager Risicobeheersing Henk Kamerbeek kijkt tevreden terug. “De hele planning van zaken liep van begin tot eind heel goed dankzij de uitstekende samenwerking tussen onze Belinda en MH Development. Wel vind ik het jammer dat de teammanagers en het afdelingshoofd niet aanwezig waren bij de trainingen. Maar daar was door een deel van de medewerkers specifiek om gevraagd. Aan de andere kant is nu wel duidelijk geworden waar we aandacht aan moeten besteden. Dat heeft Nelyandra ook aan ons teruggekoppeld.”

Ben jij ook benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!