HR Intervisie

Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar

Op dit moment hebben we twee intervisiegroepen van HR-professionals die vier keer per jaar bij elkaar komen. Doel is het leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar. De basis is dat iemand een dilemma inbrengt en dit dilemma wordt onderzocht en geherdefinieerd zonder dat er ongevraagd advies wordt gegeven. Het uitgangspunt hierbij is altijd leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Werkwijze en spelregels

De basis van iedere intervisiemethode is dat iemand een dilemma inbrengt. Dit dilemma wordt onderzocht en geherdefinieerd zonder dat er ongevraagd advies wordt gegeven. Advies geven wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Overtuigingen, meningen en aannames worden ter discussie gesteld en anderen bevragen de probleeminbrenger. De inbrenger van het probleem / de vraag vertelt zodoende over de situatie die hem bezighoudt. De andere deelnemers bevragen hem, vragen door en vormen zich zo een beeld van het probleem. Wanneer de deelnemers voldoende informatie hebben, zijn ze als het ware uitgevraagd. Op dat moment is er een nieuwe situatie ontstaan namelijk:

  • De deelnemers hebben een visie ontwikkeld op het probleem van degene die het inbracht.
  • De probleeminbrenger heeft door het antwoord geven op de vragen, zélf ook een ander inzicht ontwikkeld in het vraagstuk.
  • Door vragen te stellen en te exploreren is er een andere verhouding tot het probleem ontstaan. Een andere zienswijze bijvoorbeeld op de eigen rol, de eigen aanpak.

Belangrijke spelregels die gelden voor intervisie zijn o.a.:

  • Deelnemers bespreken zaken op voet van gelijkheid.
  • Deelnemers garanderen elkaar veiligheid en vertrouwelijkheid. Wat in de groep wordt besproken, blijft binnen de groep.

De HR intervisie-sessies worden verzorgd door MH Development.

Meer weten? Neem contact met ons op!