20 jun 2023

Roos van Leary helpt bij lastige gesprekken

Hoe werkt de Roos van Leary?

Herken je de situatie waarin je telkens in eenzelfde interactie met een medewerker of collega belandt? Bijvoorbeeld: de medewerker blijft maar praten en je komt er amper tussen en laat het maar zo. Of je komt continu in een welles-nietes gesprek terecht? Of je wil dat iemand zelf met ideeën en acties komt, maar hij blijft maar naar jou kijken en wachten op jouw ideeën.

Hoe werkt de Roos van Leary?

De Roos van Leary is onderverdeeld in vier kwadranten:

  1. Boven (leidend, initiatief nemend)
  2. Onder (volgend, reactief)
  3. Tegen (opstandig, weerstand biedend)
  4. Samen (meewerkend, ondersteunend).

Iedereen heeft een voorkeurspositie in één van deze kwadranten. Dit is de manier waarop ze meestal reageren in een bepaalde situatie.

Het unieke van de Roos van Leary is dat het voorspelt hoe een actie in één kwadrant, een reactie in een ander kwadrant zal oproepen. Bijvoorbeeld, als je te leidend of autoritair bent, kan dit weerstand oproepen.

Stel, je hebt een teamlid dat weerstand biedt tegen een nieuw project. Volgens de Roos van Leary kun je dit het beste aanpakken door samenwerkend en ondersteunend te zijn, in plaats van autoritair en dwingend. Dit kan het teamlid helpen zich gehoord en gewaardeerd te voelen, waardoor de weerstand vermindert.

Als je bijvoorbeeld merkt dat je team weinig initiatief toont, kun je je eigen gedrag aanpassen en meer ondersteunend en reactief zijn. Dit kan je team de ruimte geven die het nodig heeft om het initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te voelen.

Tot slot

De Roos van Leary is een krachtig hulpmiddel dat we bij onze trainingen inzetten om je eigen gedrag en de effecten daarvan op je team beter te begrijpen.

Door bewust te zijn van de interactiepatronen die je creëert, kun je de dynamiek in je team sturen en verbeteren, de communicatie versterken, en zo effectiever leidinggeven.

Wil jij ook effectiever leidinggeven? Kijk voor ons trainingsaanbod op onze site of neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Wil jij ook effectiever leidinggeven?

Klik dan hier voor onze training het goede gesprek voeren