25 feb 2023

Aardig zijn als leidinggevende, kan dat wel?

Aardig zijn en blijven? Dat mag gelukkig altijd!

Ken je dat? Dat het bijna niet okay lijkt om aardig te blijven in leidinggevende positie? Het beeld van een leidinggevende wordt in onze hoofden nog wel eens verward met het idee dat je niet meer aardig mag zijn. Als leidinggevende is het een must om duidelijk te zijn en voor helderheid te zorgen in de koers die je vaart als team. En ja, je moet knopen doorhakken en soms impopulair optreden. Maar aardig zijn en blijven? Dat mag gelukkig altijd!

3 – Prestatiedruk: Leidinggevenden worden vaak geconfronteerd met hoge verwachtingen en druk om resultaten te bereiken. Sommigen denken dat ze als leider niet aardig kunnen zijn en tegelijkertijd deze doelen kunnen halen.

4 – Angst om medewerkers te verzwakken: Sommige leidinggevenden zijn bang dat als ze te aardig zijn tegen hun medewerkers deze medewerkers onvoldoende worden aangespoord om hard te werken.

Zijn aardige leidinggevenden betere leiders/

Voor alle vriendelijke mensen onder ons (en dat zijn er gelukkig heel veel), zijn de geluiden in de praktijk gelukkig heel anders:

  1. Aardige leidinggevenden worden vaak als betere leiders ervaren omdat ze een positieve en aangename werkomgeving creëren. Dit verhoogt niet alleen het welzijn van hun medewerkers, maar versterkt ook de teamgeest en leidt tevens tot grotere motivatie en productiviteit en tot betere prestaties.
  1. Een aardige leider laat respect en waardering voor zijn team zien door actief te luisteren naar de ideeën die leven op de werkvloer en bezorgdheid te tonen voor het welzijn van zijn team. Dit creëert een omgeving waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen, wat resulteert in grotere loyaliteit en toewijding aan het bedrijf en de leidinggevende. Met als bijkomend voordeel minder verloop. Want werknemers zijn minder geneigd op zoek te gaan naar een andere baan wanneer ze zich gewaardeerd voelen.
  1. Bovendien zijn aardige leidinggevenden vaak communicatief vaardiger en beter in staat conflicten op te lossen, wat leidt tot een soepelere samenwerking tussen teamleden en een betere werkrelatie.

Aardig zijn is dus een waardevolle eigenschap als leidinggevende omdat het laat zien dat je niet alleen gericht bent op het bereiken van bedrijfsdoelen, maar ook op het welzijn en de groei van je medewerkers. Dit versterkt niet alleen het werkklimaat, maar bevordert ook de loyaliteit en toewijding van het team, wat uiteindelijk leidt tot een betere prestatie, een beter bedrijfsimago en uiteindelijk groei van het bedrijf.

Meer weten?

Onze leiderschapsprogramma’s helpen teamleiders om goed en effectief leiderschapsgedrag te ontwikkelen.

Klik hier voor meer info of neem gerust contact met ons op.