Eigenaarschap

Eigenaarschap

Eigenaarschap

  • Hoe je het eigenaarschap van je team en je medewerkers kan vergroten.
  • Met welke aanpak je ervoor zorgt dat jouw medewerkers zich uit zichzelf verantwoordelijk voelen voor de beoogde resultaten.
  • Hoe je ervoor zorgt dat je team en medewerkers niet alleen zelfstandiger en initiatiefrijker, maar ook flexibeler én pro-actiever zijn.